Kütahya Mevlana Hac ve Umre Malzemeleri
Anasayfa İletişim Kurumsal Ziyaretçi Defteri Fotoğraflar Videolar Anketler
15 Nisan 2021 Perşembe

KATEGORİLER

ANKET

Kütahya Mevlana Hac Mağazasından Hangi Reyonlardan alışveriş yapıyorsunuz?   Anketler

SAYFALAR

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori Sayısı 90
Ürün Sayısı 300
Yorum Sayısı 16
Ürün İnceleme 623228

Umre Duaları - Kütahya Mevlana Hac ve Umre Malzemeleri

  Tavaf Esnasında Okunan Dua:  
  Tavafın ilk üç şavtında remel yapılırken okunan dua:
  "Allahım haccımı- umremi makbul, günahlarımı mağfur, sa'yimi meşkur eyle!" denilir.
 
  Kalan dört şavtta okunan dua : 
  "Allahım! Sen sonsuz izzet ve kerem sahibisin. Benim bilemeyip de senin bildiğin günahlarımı affet, beni bağışla!" Rüknü Yemani'de Okunan Dua: Rabbimiz! Bize hem dünyada ve hemde ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!"
 
   Mekke-i Mükerreme'nin Fazileti

  Allah Teala, Mekke'yi birden çok isimle anmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Mekke için "Ümmü'l Kura ve çevresindekileri uyarman için" En'am suresinin 92. ayetinde "Ümmü'l Kura", "İncire, Zeytine, Sina dağına ve şu Emin Beled'e yemin ederim ki" Tin suresinin 1. 2. 3. ayetlerinde "Emin Beled", "Bu Beled'e yemin ederim ki sen bu Beled'de oturmuşsun" Beled suresinin 1 ve 2. ayetinde "Beled" isimlerini zikretmiştir.

  Mekke'de bulunan Beytullah için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de,"O Eski Ev'i tavaf etsinler" Hac, 29'da "Eski Ev", "Allah Saygın Ev Kabe'yi insanlar için güven durağı yaptı" Maide suresinin 97. ayetinde "Saygın Ev" tabirlerini kullanmıştır.

  Mekke'nin saygınlık kazanması için dua eden Hz. İbrahim (a.s.) şöyle demiştir: "Rabbim bu Beled'i emniyetli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut" (İbrahim, 35). İbrahim, "Ey Rabbim! Burayı güvenilir bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle" diye dua ettiğinde ise, Allah Teala: "Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır sonra onu Cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası buyurmuştur" (Bakara, 126).

  Allah Teala, "Biz Ev'i insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın) İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükü ve secde edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiştik" (Bakara, 135) buyurmaktadır.

  Allah Teala, Hz. İbrahim'in diliyle mealen şöyle buyurmaktadır: "Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Saygın Evi'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim" (İbrahim, 37).

  Kureyş kabilesi Hz. Peygamber'i Mekke'den çıkardığında Hz. Peygamber bir dağın tepesine çıkıp Mekke'ye ve onun mahallelerine bakıp şöyle demiştir: "Benim için senin en sevimli belde olduğunu biliyorum. Allah için de en sevimli belde olduğunu biliyorum. Müşrikler beni çıkartmasaydı seni terketmezdim."

  Sahihayn'da anlatıldığına göre, Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Allah Teala bu Beled'i yer ve gökleri yarattığı günden itibaren Kıyamete kadar saygın kılmıştır."

  Hz. Peygamber Fetih yılında Akabe cemresini taşlayıp şöyle buyurmuştur: Vallahi Sen Allah'ın en hayırlı yerisin, Benim için Allah'ın en sevimli beldesisin; beni, orayı terketmeye zorlamasalardı seni terketmezdim, "haberiniz olsun Mekke benden önce kimseye helal olmadığı gibi benden sonra da kimseye helal olmayacaktır. Bana da sadece bir günün bir saatinde helal olmuştur. Ağacına balta değdirilmez. Yitiğini kimse elini uzatıp, asılamaz. Sahibini aramak için dahi olsa?"
 
  Mekke Allah Teala'nın ve Allah Resulü'nün saygın evidir. Oraya giren emniyette olur.

    Mekke'ye Giriş Duası: 
   "Allahım! Bu ev, içine girenleri emniyetine aldığın saygın evindir. Allahım! Beni cehennem ateşinden koru, kullarını dirilttiğin günkü azaptan beni emin kıl, beni dostlarından ve sana itaat eden kullarından eyle!"
  Hz. Peygamber, Mekke'ye girdiğinde şöyle derdi: "Allahım! Mekke'den çıkıncaya kadar ecelimizi takdir etme."
 
  İhrama girmiş kişi Mekke'yi gördüğünde şöyle demelidir:
   Allahım! bana burada kalmayı nasip eyle ve helal rızık ver.

  Beytullah'ın Fazileti:
  Mescid-i Haram veya Kabe Allah'ü Teala'nın isimlendirdiği gibi "Eski" veya "Kurtarılmış Ev" demektir. Yeryüzündeki zalimlerden kurtarılan Kabe'ye hiçbir zaman bir zalim hakim olamamıştır. Allah Teala Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusu üzerine Ebabil kuşlarını göndermiştir.
  Ayrıca Allah Teala hakkıyla inanıp, elçisi Hz. Muhammed'in izini takip eden ve Evi Kabe'yi  ziyaret edenleri cehennemden azat etmektedir.
  Kabe'yi, İbrahim ve oğlu İsmail doğrudan Allah'ın emri gereğince inşa etmişlerdir. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Bir zamanlar İbrahim, oğlu İsmail'le birlikte Beytullah'ın temellerini yükseltiyorken şöyle diyorlardı: "Ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin bilensin". Böylece peygamberlerin atası Hz. İbrahim yer yüzünde en şerefli yerde en şerefli mescidi inşa etmiştir. Allah Teala, Beytullah'ı yer yüzünde en çok ziyaret edilen mescit kılmıştır. Yer yüzünde en çok Beytullah sonra Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ziyaret edilir. Mescid-i Haram'da kılınan namazın sevabı normal camilerde kılınan namazın yüzbin katıdır.

   Mescid-i Haram'a Girerken Okunacak Dua:
   Lanetlenmiş şeytandan şanı yüce, bağışlaması bol, hakimiyeti ezeli olan Allah sığınırım. Elhamdu Lillah, Bismillah, Allahım! Muhammed'e rahmet eyle! Günahlarımı bağışla! Bana rahmet kapılarını aç!

   Kabe'ye Girme Adabı:
   Kabe'ye gusül alarak, taharetle girilmeli ve hiç kimse rahatsız edilmemelidir. Mümkün olduğu kadar huşu ve niyaz halinde olunmalı, ağlamalı, gözünü Kabe'nin tavanına doğru dikmemeli, bunu Allah'a saygı ve tazim için yapmalı ve devamlı Allah'ı anmalıdır.

  Hz. Aişe'den şöyle bir rivayet nakledilir: Kabe'ye girip gözünü Kabe'nin çatısına doğru kaldıran müslümanın garip bir hali vardır. O, Allah'a saygı ve hürmetin bir gereği olarak bu hareketi yapmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Kabe'ye girdiğinde oradan ayrılıncaya kadar gözünü secde mahallinden ayırmazdı.
  Hz. Peygamber'in Kabe'ye Girişi: Hz. Peygamber (s.a.v.) Hicretten sonra Mekke'nin Fethi günü, Kaza umresi ve  Veda haccı esnasında olmak üzere dört defa Kabe'ye girmiştir.

  Kabe'ye Girmenin Sevabı: 
  Hz. Peygamber (s.a.v.), "Kim Kabe'ye girip namaz kılarsa günahlardan arınıp bağışlanmış ve sevap kazanmış olur." Bir diğer rivayette ise "bağışlanmış olarak oradan çıkar" buyurmuştur.
 İbni Ömer Kabe'ye girme adabı hususunda şöye anlatır: "Kabe'ye girmek kötülüklerden sıyrılıp iyiliğe girmektir." Ata şöyle anlatır: "Kabe'nin bizzat kendi içinde iki rekat namaz kılmak bana Mescid-i Haram'da dört rekat kılmaktan daha sevimlidir." Yahya b. Ca'de b. Hübeyre "Oraya giren emniyette olur" (Âl-i İmran, 97) ayetinin anlamı hakkında "Oraya giren ateşten emin olur" demiştir.
    Hafız Ebu Tahir Selefi, Kabe'ye girerken şu şiiri okumuştur:
    "Kabe'de Rahman'ın güvencesine giren kimsede,
    Kalır mı günah! Hayır! hayır kalmaz,
    Bundan da öte hepisini bağışlar da!
    Herkes güvenli, tertemiz döner yurduna!"

  Kabe'ye Bakmanın Fazileti: 
   İbn Abbas anlatıyor: "Kabe'ye bakmak halis imandandır." Hammad b. Ebu Seleme de şöyle der: Kabe'ye bakanın hali, ibadetle meşgul olan gibidir. Mücahid de şöyle der: Kabe'ye bakmak ibadettir. Ata ise: Beytullah'a bakmak ibadettir. Said b. Müseyyeb de: İslam'a inanarak ve onu gönülden tasdik ederek Kabe'ye bakan kimse annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olur" der.

    Kabe Görüldüğünde Okunacak Dua:
  1- Kabe ilk görüldüğünde dua okumanın müstehap olduğuna dair rivayetler vardır. Kabe görüldüğünde şu dualar okunabilir.

  2- "Allahım! Bu Ev'in insanlar nezdinde saygınlığını ve değerini, daha da artır. Onu hac ve umre için ziyaret edenlerin de takva ve saygınlıklarını ziyade eyle! Allahım! Huzur ve esenlik senin sıfatın, huzur ve esenlik sadece senin kaynağından bize ulaşır. Allahım! Bize huzur ve esenlik dolu bir hayat ver!

  3- "Allah'ım Bu harem senin haremin, bu şehir senin şehrin, bu huzur senin huzurun, bu kul senin kulun; sana uzak memleketlerden geldim, çok günahlarla kötü amellerle geldim, sana çaresizlerin diliyle yalvarıyorum, azabından korkuyorum, bana affınla muamele eyle, geniş cennetine al beni. Allahım! Bu harem senin ve Resulünün haremi, benim derimi, kanımı, kemiklerimi ateşe haram kıl. Allahım! Kullarını yeniden dirilttiğin günde beni azabından emin kıl!"

   Mültezem'in Yanında Okunacak Dua: 
  "Allahım! Verdiğin nimetlere karşılık sana sonsuz hamdederim. Sana layık, bildiğim ve bilmediğim bütün övgülerle seni överim. Allahım! Muhammed ve onun aile efradına salat ve selam eyle! Allahım! Beni kovulmuş şeytandan muhafaza buyur, beni her türlü kötülüklerden koru, rızık olarak verdiğin nimetlerle beni kanaatkar eyle ve rızkımı bereketli kıl. Allahım! Beni nezdinde makbul bir kul eyle ve sana kavuşuncaya kadar beni istikametten ayırma!"

  Hacer-i Esved: 
1- Önce Hz.Peygamberin sonra da sahabelerin Hacer-i Esved'i öptükleri rivayetlerle sabittir. Bütün müslümanlar da bu sünneti kıyamete kadar devam ettireceklerdir.

2- Allah'dan başka hiçbir şeyin kendisine ne bir yarar ne de bir zarar veremeyeceğini belirten Hz. Ömer sahih bir rivayette Hacer-i Esved için: "Ey taş! Allah'a yemin olsun ki senin senin ne fayda ne de zarar veremeyeceğini biliyorum, Resulüllah'ın seni öptüğünü görmesydim seni öpmezdim" der.

3- Sahih bir hadiste Hz. Peygamber; "Allah Teala kıyamet günü Hacer-i Esved'i diriltecek, o taşın  gözü ve dili olacak, sonra kendisini dünyada samimi bir şekilde öpenlere şahitlik edecektir." Tirmizi'nin sahih olduğunu söylediği bir hadiste Hz. Peygamber şöyle buyurur: "Hacer'ül Esved sütten daha beyaz olarak cennetten indi; onu insan oğlunun günahları kararttı." Bir başka rivayette ise şöyledir: "O şirk ehlinin günahları yüzünden karardı."

   Makam-ı İbrahim: 
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Rükün ve Makam, cennet yakutlarından bir yakuttur; Allah onların nurunu gizlemiştir, şayet nurlarını gizlemeseydi bütün yeryüzünü aydınlatırdı."
İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilir: "Rükün ve Makam, cennet yakutlarından bir yakuttur, insanların günahları onları karartmasaydı, onların nuru yeri de göğü de aydınlatırdı."

   Makam-ı İbrahim'de Okunan Dua: 
1- Şu ayetin okunması sünnettir: "Makam-ı İbrahim'de namaz kılınız."

2- İki rekat namaz kılınması da sünnettir: Birinci rekatta Fatiha ve Kâfirun, ikinci rekatta        Fatiha ve İhlas süreleri okunur.

3- Sonra şöyle dua eder: "Allahım! Ben senin kulunum, kulunun evladıyım, huzuruna çok günahlar ve kötü amellerle geldim; bu Makam, ateşten sana sığınanların makamıdır; Allahım günahlarımı bağışla, zira sen günahları örten ve merhamet edensin."

   Hicr-i İsmail'de Okunan Dua:
  "Allahım! İhsanını umarak çok uzaklardan geldim. Ey bağışlaması bol olan Allahım! Bana öyle bir ihsanda bulun ki başkasına muhtaç olmayayım."

   Zemzem Suyu Başında Okunan Dua:
  Hz. Peygamber (s.a.v.) Zemzem suyu hakkında şöyle buyurmuştur: "Zemzem karnı doyuran bir yemek, hastalıklara iyi gelen bir şifadır."

   1- İbn Abbas, Resulüllah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Zemzem suyu ne niyetle içilirse o şey için faydalıdır."

   2- İbn Abbas Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder: "Yeryüzünün en hayırlı suyu Zemzem'dir. O karnı doyuran bir yemek, hastalıklara iyi gelen bir şifadır."

   3- Muaviye b. Ebu Süfyan, haccedip Zemzem suyundan içtiğinde şöyle demiştir: "Zemzem suyu şifadır, ne niyetle içilirse o şey için faydalıdır."

   4- İbn Abbas şöyle demiştir: Biz Zemzem suyunu karın doyuran olarak adlandırıp onu en iyi rızık sayardık."

   5- İbn Abbas ayrıca şöyle demiştir: "Salih kulların suyu Zemzem'den kana kana içiniz."

   6- İbn Abbas bir başka rivayette şöyle anlatır: "Resulüllah (s.a.v.) birine ikramda bulunmak istediğinde ona zemzem suyu takdim ederdi."

   Hacer-i Esved İstilam Edilirken Okunacak Dua: 
  "Bismillah, Allahu Ekber, Allah'ım! Sana inandım, kitabını tasdik ettim, ahdine vefa ediyorum, peygamberine uyuyorum, onun sünnetine gönül bağlıyorum." Tavafın her şavtında, Hacer-i Esved'in hizasına gelindiğinde bu duayı tekrarlamak müstehaptır.

Bu sayfa 3932 defa görüntülenmiştir.TELEFON NUMARAMIZ

 
0 274 224 23 13
 

SİTE İSTATİSTİKLERİ

Kategori Sayısı 90
Ürün Sayısı 300
Yorum Sayısı 16
Ürün İnceleme 623228
Aktif Ziyaretçi :  2 Bugün Tekil :  193 Bugün Çoğul :  1093 Toplam Tekil :  602601 Toplam Çoğul :  5309409 Ip Numaranız :  3.235.41.241

Telif hakkı © 2012 www.kutahyamevlanahac.com Ürün ve yorumlardan yazarları sorumludur. Ürünlere ait resim ve fotoğraflar izin alnmaksızın kullanılamaz.


Altyapı: MyDesignHaber Tasarım: tEO